IOM Lietuva mokymai apie Prekybos žmonėmis problematiką

Zarasų rajono socialinių paslaugų centre 2024 m. kovo 21 d. vyko mokymai  ,, IOM Lietuva apie Prekybos žmonėmis problematiką”, kuriuos organizavo Tarptautinė migracijos organizacija (OM Lietuva).

Mokymų tikslas – prisidėti prie prekybos žmonėmis prevencijos, informacijos sklaidos apie kovą su prekyba žmonėmis bei galimą pagalbą aukoms.

Mokymų metu ekspertai suteikė apie prekybą žmonėmis žinių bei praktinių įgūdžių, atpažįstant ir teisingai reaguojant į prekybos žmonėmis atvejus.  Mokymai apėmė informaciją apie prekybos žmonėmis formas, atpažinimo požymius, pažeidžiamumo faktorius, veiksmus aukoms padėti, teisinį reguliavimą ir bendradarbiavimą su institucijomis ir organizacijomis.

Mokymuose dalyvavo Zarasų rajono socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai, ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai, Visagino socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai ir Visagino savivaldybės administracijos specialistai.