Socialinės priežiūros paslaugos: 

 • PAGALBA Į NAMUS

Pagalbos į namus  – tai asmens namuose teikiama paslauga, padedanti asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) kuo ilgiau gyventi namuose, padėti integruotis į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą jo gyvenamojoje aplinkoje.

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos visose mūsų Zarasų rajono seniūnijose. Paslaugos teikiamos priklausomai nuo asmens savarankiškumo lygio, nuo 2 iki 10 val. per savaitę.  Pagalba į namus – namų sutvarkymas, maisto produktų nupirkimas, maisto gaminimas, pagalba rūpinantis asmens higiena, skalbimas, lydėjimas į įstaigas, vaistų išrašymas ir kt.

Asmens pagalbos į namus poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą.

Šeimos pagalbos į namus poreikis nustatomas vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

 Pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 • prašoma pristatyti išrašą iš medicinos dokumentų, forma F27/A, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę.
 • informacija apie asmens socialinį statusą, pajamas ir deklaruotą gyvenamąją vietą (esant asmens sutikimui) tikrinama SPIS (papildomų pažymų nereikalaujama);

      
Informacija:
Dėl Pagalbos į namus prašome kreiptis į socialinio darbo organizatorių savo seniūnijoje.

 Socialinio darbo organizatorių kontaktai:

Zarasų mieste – Vasilisa Rybakova, mob. tel. +370 671 30761, el. p. vasilisa.rybakova@zarasuspc.lt

Zarasų seniūnijoje – Violeta Šarkaitė, mob. tel. +370 671 30802, el. p. violeta.sarkaite@zarasai.lt

Turmanto seniūnijoje – Svetlana Šileikienė, mob. tel. +370 671 31069,

el. p. svetlana.sileikiene@zarasuspc.lt

Salako seniūnijoje – Neringa Šimkūnienė, mob. tel. +370 61590473, el. p. soc.salakas@zarasai.lt

Degučių seniūnijoje – Neringa Šinkūnienė, mob. tel. +370 61590473,

el. p. soc.deguciai@zarasai.lt

Antalieptės seniūnijoje – Virginija Mazūrienė, mob. tel. + 370 67665375,

el. p. viigaster@gmail.com

Dusetų seniūnijoje – Virginija Mazūrienė, mob. tel. + 370 67665375, el. p. viigaster@gmail.com

Antazavės seniūnijoje – Aldona Sadelskienė, mob. tel. +370 61227921,

el. p.  soc.antazave@zarasai.lt

Imbrado seniūnijoje – Nelia Valentanavičienė, mob. tel. +370 678 38296,

el. p. soc.imbradas@zarasai.lt

Suvieko seniūnijoje – Nijolė Plučienė, mob. tel. +370 686 79306, el. p. soc.suviekas@zarasai.lt

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro Paramos pagalbai į namus ir dienos socialinės globos tarnybos darbuotojo kontaktai:

Justina Komkienė, socialinė darbuotoja, tel. (+370) 647 90147, el. p.  komkiene.justina@gmail.com

 • Dienos socialinės globos paslaugos

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis siekiama sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

Paslauga teikiama nuo 2 iki 4 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę asmens namuose.

Paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.

Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjais gali būti neįgalūs senyvo amžiaus ir suaugę asmenys, vaikai su negalia, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.
Pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • įstatyminio atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (vaikui su negalia);
  teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);
 • sveikatos priežiūros įstaigų užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

 Šie dokumentai pateikiami, jeigu nėra duomenų registruose:

 • pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją;
 • pažyma apie gaunamas pajamas, įvairaus pobūdžio socialines išmokas;
 • darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

 • pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS -1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;

Informacija: Dėl Dienos socialinės pagalbos asmens namuose prašome kreiptis į  socialinio darbo organizatorius seniūnijose.

Socialinio darbo organizatorių kontaktai:

Zarasų mieste – Vasilisa Rybakova, mob. tel. +370 671 30761, el. p. vasilisa.rybakova@zarasuspc.lt

Zarasų seniūnijoje – Violeta Šarkaitė, mob. tel. +370 671 30802, el. p. violeta.sarkaite@zarasai.lt

Turmanto seniūnijoje – Svetlana Šileikienė, mob. tel. +370 671 31069,

el. p. svetlana.sileikiene@zarasuspc.lt

Salako seniūnijoje – Neringa Šimkūnienė, mob. tel. +370 61590473, el. p. soc.salakas@zarasai.lt

Degučių seniūnijoje – Neringa Šinkūnienė, mob. tel. +370 61590473, el. p. soc.deguciai@zarasai.lt

Antalieptės seniūnijoje – Virginija Mazūrienė, mob. tel. + 370 67665375,

el. p. viigaster@gmail.com

Dusetų seniūnijoje – Virginija Mazūrienė, mob. tel. + 370 67665375, el. p. viigaster@gmail.com

Antazavės seniūnijoje – Aldona Sadelskienė, mob. tel. +370 61227921,

el .p. soc.antazave@zarasai.lt

Imbrado seniūnijoje – Nelia Valentanavičienė, mob. tel. +370 678 38296,

el. p. soc.imbradas@zarasai.lt

Suvieko seniūnijoje – Nijolė Plučienė, mob. tel. +370 686 79306, el. p. soc.suviekas@zarasai.lt

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro Paramos pagalbai į namus ir dienos socialinės globos tarnybos darbuotojo kontaktai:

Justina Komkienė, socialinė darbuotoja, tel. (+370) 647 90147, el. p.  komkiene.justina@gmail.com