Užimtumo didinimo programa Zarasų rajono socialinių paslaugų centre

Zarasų rajono Socialinių paslaugų centras vykdo Užimtumo didinimo programą. Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė teikia kompleksinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su užimtumo iššūkiais. Iniciatyva paremta tarpinstituciniu bendradarbiavimu tarp vietos savivaldos, Užimtumo tarnybos, nevyriausybinių organizacijų, darbdavių bei kitų valstybinių įstaigų.

Užimtumo didinimo programos tikslas – taikyti atvejo vadybos principus ir šalinti pagrindines darbo rinkai besirengiančių asmenų kliūtis užimtumui. Savivaldybės gyventojams teikti motyvacijos darbui bei socialinių įgūdžių stiprinimo, gydymo nuo priklausomybių, mobilumo problemų sprendimo, pagalbos slaugant artimuosius, konsultavimo, pagalbos grąžinant skolas bei kitas paslaugas, siekiant asmenų tvaraus užimtumo.