Zarasų rajono socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos (Atsisiųsti *.PDF) 

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

 

Paslaugos pavadinimas

 

Informacija apie paslaugą

1

2

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

 

 

Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą. Paslauga susideda iš:

konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;

veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;

veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;

pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus.

Gavėjai

Asmenys ir šeimos

Kontaktinis asmuo

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 

Bendruomeniniai šeimos namai

Malūno g. 2, Zarasai

Laura Adamonienė, socialinė darbuotoja, (3 aukštas – 304 kab.)

tel. 8 647 90141, el. p. adamonienelaura@gmail.com

Kompleksinės paslaugos šeimai

Paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Gavėjai

Asmenys ir šeimos.

 

Paslaugos sudėtis

 

Individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.

Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.

Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai.

Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.

Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.

Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.

Teikimo vieta

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 

Bendruomeniniai šeimos namai

Malūno g. 2, Zarasai

Laura Adamonienė, socialinė darbuotoja, (3 aukštas – 304 kab.)

tel. 8 647 90141, el. p. adamonienelaura@gmail.com

 

 

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

Socialinės priežiūros paslaugos:

 

 

Paslaugos pavadinimas

 

Informacija apie paslaugą

1

2

Pagalba į namus

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Teikimo vieta

Asmens namuose.

Teikimo trukmė / dažnumas

Iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis

Maitinimo organizavimas (jei maistą pristato tarnybos), maisto produktų, buities priemonių nupirkimas, pristatymas, pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje,

palydėjimas į įvairias įstaigas,

kasdienė asmens higiena ir priežiūra,

kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais,

kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Kontaktinis asmuo

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras,             

Malūno g. 2, Zarasai

Justina Komkienė, socialinė darbuotoja, (2 aukštas- 208 kab.),

tel. (+370) 647 90147, el. p.  komkiene.justina@gmail.com

Socialinė priežiūra šeimoms

Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai ar besilaukiančiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Gavėjai

Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai,

vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai, asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai

Teikimo vieta

Šeimos namuose.

Teikimo trukmė / dažnumas

Socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – pagal poreikį, bet ne rečiau nei vieną kartą per dvi savaites, individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis

Bendravimas,  socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.), pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių, kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo,  kineziterapeuto ir kt.).

Kontaktinis asmuo

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras,             

Malūno g. 2, Zarasai

Inga Vasiliauskienė, atvejo vadybininkė, (2 aukštas- 204 kab.),

 mob. tel. (+370) 6 71 30836,

 el. p. inga.vasilaiuskiene@zarasuspc.lt

Laikinas apnakvindinimas

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, esant krizinei situacijai, jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

Gavėjai

Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys.      

Teikimo vieta

Nakvynės namuose laikino apnakvindinimo padalinyje.

Teikimo trukmė / dažnumas

Teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras. Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiam asmeniui – pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 15 parų.

Paslaugos sudėtis

Nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų organizavimas, minimalių buitinių paslaugų  organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą.

Kontaktinis asmuo

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras,               

Malūno g. 2, Zarasai

Justina Komkienė, socialinė darbuotoja, (2 aukštas- 208 kab.),

 tel. (+370) 647 90147, el. p.  komkiene.justina@gmail.com

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta

Gavėjai

 

 

 

 

 

Vaikai, kuriems pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės moterys)

Teikimo vieta

Krizių centre

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

Paslaugos sudėtis

Bendravimas, psichologinė pagalba, psichosocialinė pagalba, laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui.

Kontaktini asmuo

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras,               

Malūno g. 2, Zarasai

Vaiva Sukavičienė, socialinė darbuotoja, (1 aukštas- 115 kab.),

mob. tel. (+370) 64790143,

el. p. vaiva.sukaviciene@zarasuspc.lt

Apgyvendinimas nakvynės namuose

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

senyvo amžiaus asmenys.

Teikimo vieta

Nakvynės namuose.

Teikimo trukmė / dažnumas

Iki 12 mėn. ar ilgiau.

Paslaugos sudėtis

Apgyvendinimas, emocinė-psichologinė pagalba, minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir kitur namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, pagalba organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai.

Kontaktinis asmuo

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras,

Malūno g. 2, Zarasai,

Justina Komkienė, socialinė darbuotoja, (2 aukštas- 208 kab.),

tel. (+370) 647 90147,

el. p.  komkiene.justina@gmail.com

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Gavėjai

Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys ir besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų steigėjais, dalyviais tapti asmenys.

Teikimo vieta

Globos centruose, įstaigose, teikiančiose įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas, įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.), budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo), įtėvio namuose, šeimynose ir kt.

Teikimo trukmė / dažnumas

Kaip nurodyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018  m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paslaugos sudėtis

Mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį), savitarpio pagalbos grupių organizavimas, kitos paslaugos.

Kontaktinis asmuo

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 

Malūno g. 2, Zarasai

Laura Adamonienė, socialinė darbuotoja, (3 aukštas – 304 kab.)

tel. 8 647 90141, el. p. adamonienelaura@gmail.com

 Socialinės globos paslaugos:

 

 

Paslaugos pavadinimas

 

Informacija apie paslaugą

1

2

Dienos socialinė globa

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Gavėjai

Vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys.

Teikimo vieta

Asmens namuose.

Teikimo trukmė / dažnumas

Asmens namuose iki 25 val. per savaitę,

iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Paslaugos sudėtis

Kai paslauga teikiama asmens namuose: maitinimo organizavimas (jei maistą pristato tarnybos), pagalba maitinantis, asmens maitinimas, pagalba buityje ir namų ruošoje, kasdienė asmens higiena ir priežiūra, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,

palydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Kontaktinis asmuo

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras,

Malūno g. 2, Zarasai

Justina Komkienė, socialinė darbuotoja, (2 aukštas- 208 kab.),

tel. (+370) 647 90147, el. p.  komkiene.justina@gmail.com

_________________________________________________________-