ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Administracija
Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas Telefonas
Direktorė

 

Valentina Paliūnienė soc.paslaugos@gmail.com 8 (385) 51537

+ 370 647 90148

 

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms

 

Asta Karosienė asta.karosiene@zarasuspc.lt +370 603 21 977

 

Vyr. buhalterė Algita Gruodytė algita.gruodyte@zarasuspc.lt

 

+370 602 98 255

 

Buhalterė

 

Marina Antipova marina.antipova@zarasuspc.lt +370 673 53 857

 

Administratorė

 

Ala Savičenko ala.savicenko@zarasuspc.lt +370 647 90 145

 

Ūkvedė

 

Asta Barzdienė asta.barzdiene@zarasuspc.lt +370 671 31 172

 

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas Telefonas
Socialinio darbo organizatorius Vasilisa Rybakova vasilisa.rybakova@zarasuspc.lt 370 671 30 761

 

Socialinio darbo organizatorius Violeta Šarkaitė violeta.sarkaite@zarasuspc.lt    +370 671 30 802

 

Socialinio darbo organizatorius Virginija Mazūrienė virginija.mazuriene@zarasuspc.lt +370 603 22 483

+370 676 65 375

 

Socialinio darbo organizatorius Svetlana Šileikienė svetlana.sileikiene@zarasuspc.lt

 

 

+370 671 31 069

 

Socialinio darbo organizatorius Aldona Sadelskienė aldona.sadelskiene@zarasuspc.lt

 

 

+370 612 27 921

 

Socialinio darbo organizatorius Neringa Šimkūnienė neringa.simkuniene@zarasuspc.lt

 

+370 615 90 473

 

Socialinio darbo organizatorius Nijolė Plučienė nijole.pluciene@zarasuspc.lt

 

+370 647 90 149

 

Socialinio darbo organizatorius Nelia Valentanavičienė         nelia.valentanaviciene@zarasuspc.lt +370 647 90 140

 

Individualios priežiūros darbuotoja Ala Savičenko  

ala.savicenko@zarasuspc.lt

+370 647 90 145

 

Užimtumo programos atvejo vadybininkė Renata Veličkienė  

renata.velickiene@zarasuspc.lt

 

+370 671 30 827

 

Socialinė darbuotoja dirbanti su  asmenimis grįžusiais iš įkalinimo įstaigų Virginija Mazūrienė virginija.mazuriene@zarasuspc.lt +370 603 22 483

 

Bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja Laura Adamonienė laura.adamoniene@zarasuspc.lt +370 603 22 159

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS TARNYBA
Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas Telefonas
Vyr. socialinis darbuotojas Justina Komkienė  

justina.komkiene@zarasuspc.lt

8 (385) 51537

+370 647 90 147

 

PAGALBOS Į NAMUS TARNYBA
Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas Telefonas
Socialinis darbuotojas Justina Komkienė  

justina.komkiene@zarasuspc.lt

8 (385) 51537

+370 647 90 147

 

PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA
Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas Telefonas
Atvejo vadybininkė Inga Vasiliauskienė inga.vasiliauskiene@zarasuspc.lt   +370 671 30 836

 

Atvejo vadybininkė Laura Adamonienė laura.adamoniene@zarasuspc.lt +370 603 22 159

 

Atvejo vadybininkė Jūratė Eigėlienė jurate.eigeliene@zarasuspc.lt    +370 671 31 219

 

Atvejo vadybininkė Erika Ilčiukienė erika.ilciukiene@zarasuspc.lt   +370 671 31 184

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Donata Bogomolnikova donata.bogomolnikova@zarasuspc.lt

 

+370 671 31 037

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Violeta Šarkaitė violeta.sarkaite@zarasuspc.lt    +370 671 30 802

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Inga Vadišienė inga.vadisiene@zarasuspc.lt

 

+370 671 3769

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Aliona Kolesnikovienė  

aliona.kolesnikoviene@zarasuspc.lt

 

+370 671 3056

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Svetlana Šileikienė svetlana.sileikiene@zarasuspc.lt

 

 

+370 671 31 069

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Aldona Sadelskienė aldona.sadelskiene@zarasuspc.lt

 

 

+370 612 27 921

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Nijolė Plučienė nijole.pluciene@zarasuspc.lt

 

+370 647 90 149

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Artūras Čižikas arturas.cizikas@zarasuspc.lt            +370 647 90 146

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Vaiva Sukavičienė vaiva.sukaviciene@zarasuspc.lt   +370 647 90 143

 

Socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms Miglė Gudelienė migle.gudeliene@zarasuspc.lt +370 671 30 754

 

LAIKINO APGYVENDINIMO TARNYBA
NAKVYNĖS NAMAI
Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas Telefonas
Socialinis darbuotojas Justina Komkienė  

justina.komkiene@zarasuspc.lt

8 (385) 51537

+370 647 90 147

 

Individualios priežiūros darbuotojai     8 385 51 537

+370 671 30 823

KRIZIŲ CENTRAS
Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas Telefonas
Socialinė darbuotoja Vaiva Sukavičienė vaiva.sukaviciene@zarasuspc.lt

 

8 (385) 51 537

+370 647 90 143

 

Socialinių paslaugų įstaigos psichologas Nelia Valentanavičienė nelia.valentanaviciene@zarasuspc.lt

 

+370 647 90 140

 

Individualios priežiūros darbuotojai     8 385 51 537

+370 671 30 823

GLOBOS CENTRAS
Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas Telefonas
Globos koordinatorė

 

Violeta Chažauskienė violeta.chazauskiene@zarasuspc.lt +370 647 90 141
Globos koordinatorė Renata Veličkienė  

renata.velickiene@zarasuspc.lt

 

+370 671 30 827

 

Tarnybos atestuotas asmuo Asta Karosienė asta.karosiene@zarasuspc.lt +370  603 21 977

 

Tarnybos atestuotas asmuo Asta Barzdienė  asta.barzdiene@zarasuspc.lt +370 671 31 172
Psichologė Nelia Valentanavičienė  

nelia.valentanaviciene@zarasuspc.lt

 

+370 647 90 140