APGYVENDINIMAS NAKVYNĖS NAMUOSE – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugos teikimo trukmė. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skiriamos iki 12 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, atsižvelgiant į asmens socialinę situaciją.

Paslaugos gavėjai:

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;

senyvo amžiaus asmenys;

kiti socialinę riziką patiriantys asmenys.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
  3. pažyma apie sveikatos būklę (pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a);
  4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
  5. kiti dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

 

Nakvynės namų darbuotojos kontaktai:

 

Justina Komkienė, socialinė darbuotoja, tel. (+370) 647 90147, el. p.  komkiene.justina@gmail.com