BENDROSIOS PASLAUGOS

  • Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos. 

Informavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos telefonu ir atvykus į įstaigą. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos kreipiantis į gydymo įstaigas, į teisėtvarkos institucijas, rajono savivaldybę ir kt. Tarpininkaujama asmenims, patekusiems į krizines situacijas, kai dėl prarastų gebėjimų arba galimybių savarankiškai savimi pasirūpinti ir nesant artimųjų tenka asmenį perkelti iš vienos gydymo įstaigos į kitą, į socialinės globos įstaigas, bei padėti susitvarkyti būtinus dokumentus. Taip pat asmenims, kuriems jau teikiamos socialinės  priežiūros paslaugos.

Darbuotojų kontaktai:

Socialinio darbo organizatorė Zarasų mieste – Vasilisa Rybakova, mob. tel. +370 671 30761,

el. p. vasilisa.rybakova@zarasuspc.lt

Socialinio darbo organizatorė Zarasų seniūnijoje – Violeta Šarkaitė, mob. tel. +370 671 30802,

el. p. violeta.sarkaite@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Turmanto seniūnijoje – Svetlana Šileikienė, mob. tel. +370 671 31069,

el. p. svetlana.sileikiene@zarasuspc.lt

Socialinio darbo organizatorė Salako seniūnijoje – Neringa Šimkūnienė, mob. tel. +370 61590473,

el. p. soc.salakas@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Degučių seniūnijoje – Neringa Šinkūnienė, mob.tel. +370 61590473,

el. p. soc.deguciai@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Antalieptės seniūnijoje – Virginija Mazūrienė,

mob. tel. + 370 67665375,

el. p. viigaster@gmail.com

Socialinio darbo organizatorė Dusetų seniūnijoje – Virginija Mazūrienė, mob. tel. + 370 67665375,

el. p. viigaster@gmail.com

Socialinio darbo organizatorė Antazavės seniūnijoje – Aldona Sadelskienė,

mob. tel. +370 61227921,el.p.  soc.antazave@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Imbrado seniūnijoje – Nelia Valentanavičienė,

mob. tel. +370 678 38296, el. p. soc.imbradas@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Suvieko seniūnijoje – Nijolė Plučienė, mob. tel. +370 686 79306,

el. p. soc.suviekas@zarasai.lt

  • Transporto organizavimo paslaugos.

Nuo 2023 m. Zarasų rajono gyventojams, kurie negali naudotis visuomeniniu transportu dėl ligos ar negalios, kai reikia vykti į gydymo, reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybas, taip pat neįgaliesiems, judantiems neįgaliojo vežimėliu, vykstantiems į dializes, chemoterapijas ar kitiems skubios pagalbos reikalingiems asmenims, transporto paslaugas teiks UAB „Transporto centras“.

Dėl transporto paslaugų kreiptis į Zarasų rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijose pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Darbuotojų kontaktai:

Socialinio darbo organizatorė Zarasų mieste – Vasilisa Rybakova, mob. tel. +370 671 30761,

el. p. vasilisa.rybakova@zarasuspc.lt

Socialinio darbo organizatorė Zarasų seniūnijoje – Violeta Šarkaitė, mob. tel. +370 671 30802,

el. p. violeta.sarkaite@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Turmanto seniūnijoje – Svetlana Šileikienė, mob. tel. +370 671 31069,

el. p. svetlana.sileikiene@zarasuspc.lt

Socialinio darbo organizatorė Salako seniūnijoje – Neringa Šimkūnienė, mob. tel. +370 61590473,

el. p. soc.salakas@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Degučių seniūnijoje – Neringa Šinkūnienė, mob.tel. +370 61590473,

el. p. soc.deguciai@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Antalieptės seniūnijoje – Virginija Mazūrienė,

mob. tel. + 370 67665375, el. p. viigaster@gmail.com

Socialinio darbo organizatorė Dusetų seniūnijoje – Virginija Mazūrienė, mob. tel. + 370 67665375,

el. p. viigaster@gmail.com

Socialinio darbo organizatorė Antazavės seniūnijoje – Aldona Sadelskienė,

mob. tel. +370 61227921,el.p.  soc.antazave@zarasai.lt.

Socialinio darbo organizatorė Imbrado seniūnijoje – Nelia Valentanavičienė,

mob. tel. +370 678 38296, el. p. soc.imbradas@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Suvieko seniūnijoje – Nijolė Plučienė, mob. tel. +370 686 79306,

el. p. soc.suviekas@zarasai.lt

Reikalinga pateikti prašymą tiesiogiai, paštu ar elektroniniu paštu (forma pridedama). Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai: asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi Lietuvoje) ir neįgaliojo arba pensijos gavėjo pažymėjimas.

UAB „Transporto centras“ atsakinga darbuotoja už transporto paslaugų organizavimą yra Ilona Abaravičienė, tel. +370 643 33673, el. p. apskaitininke@transportocentras.lt.

  • Asmens higienos (prausimosi duše) ir priežiūros (skalbimo)  paslaugos.

Teikiamos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems be komunalinių patogumų, neturintiems sąlygų nusiprausti ir išsiskalbti.

Darbuotojų kontaktai:

Socialinio darbo organizatorė Zarasų mieste – Vasilisa Rybakova,

mob. tel. +370 671 30761, el. p. vasilisa.rybakova@zarasuspc.lt

Socialinio darbo organizatorė Zarasų seniūnijoje – Violeta Šarkaitė,

mob. tel. +370 671 30802, el. p. violeta.sarkaite@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Turmanto seniūnijoje – Svetlana Šileikienė,

mob. tel. +370 671 31069, el. p. svetlana.sileikiene@zarasuspc.lt

Socialinio darbo organizatorė Salako seniūnijoje – Neringa Šimkūnienė,

mob. tel. +370 61590473, el. p. soc.salakas@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Degučių seniūnijoje – Neringa Šinkūnienė,

mob. tel. +370 61590473, el. p. soc.deguciai@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Antalieptės seniūnijoje – Virginija Mazūrienė,

mob. tel. + 370 67665375, el. p. viigaster@gmail.com

Socialinio darbo organizatorė Dusetų seniūnijoje – Virginija Mazūrienė,

mob. tel. + 370 67665375, el. p. viigaster@gmail.com

Socialinio darbo organizatorė Antazavės seniūnijoje – Aldona Sadelskienė,

mob. tel. +370 61227921,el.p.  soc.antazave@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Imbrado seniūnijoje – Nelia Valentanavičienė,

mob. tel. +370 678 38296, el. p. soc.imbradas@zarasai.lt

Socialinio darbo organizatorė Suvieko seniūnijoje – Nijolė Plučienė,

mob. tel. +370 686 79306, el. p. soc.suviekas@zarasai.lt

  • Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP).

Kompensacinės technikos priemonėmis (vaikštynėmis, neįgaliojo vežimėliais, vaikščiojimo lazdelėmis, alkūniniais ir pažastiniais ramentais, vaikščiojimo rėmais, tualetinėmis kėdėmis, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, funkcinėmis lovomis, pasėstais ir čiužiniais praguloms išvengti) aprūpinami Zarasų rajono savivaldybės neįgalūs ir pensinio amžiaus asmenys arba asmenys, kuriems neįgalumas nustatinėjamas.

Informacija: Ala Savičenko  – Individualios priežiūros darbuotoja, atsakinga už  kompensacinės technikos išdavimą Zarasų rajono gyventojams, tel. 8 (385) 51537,

mob. tel. (+370) 647 90145, e. p. ala.savicenko@zarasuspc.lt