Trumpa istorija.  2005 m. rugpjūčio mėn. buvo įsteigta  Viešoji įstaiga Zarasų rajono socialinių paslaugų centras. Nuo 2006 m. sausio mėn. Centre pradėjo dirbti seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir lankomosios priežiūros darbuotojai. Buvo teikiamos pagalbos namuose paslaugos 56 Zarasų rajono gyventojams. 2007 m. Centre savo veiklą pradėjo Paramos šeimai tarnyba. Centro veiklos sritys nuolat plėtėsi,  įsikūrė nakvynės namai, mamos ir vaiko laikino gyvenimo namai. Nuo 2010 m. teikiama dienos socialinė pagalba asmens namuose. 2016 m. birželio 17 d. Viešoji įstaiga Zarasų rajono socialinių paslaugų centras buvo pertvarkytas į biudžetinę įstaigą Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą.

Centro vizija –  sukurti atvirą naujovėms, nuolat besikeičiančią ir tobulėjančią įstaigą.

Centro misija – globoti silpnesnius, lengvai pažeidžiamus visuomenės narius (socialinės rizikos šeimas ir vaikus, pagyvenusius ir neįgalius asmenis, skurdžiai gyvenančias šeimas, rizikos grupės asmenis ir kt.), teikti jiems socialines paslaugas „po vienu stogu“, gerinant jų gyvenimo kokybę, padedant jiems tapti lygiaverčiais visuomenės nariais.

Centro veiklos tikslas – didinti visų Zarasų savivaldybės bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairioms socialinę riziką patiriančių grupių asmenims, šeimoms.

Centras įgyvendina socialinių paslaugų teikimo programą Zarasų rajono  savivaldybės  teritorijoje.

Centro veiklos  uždaviniai:                                                             

  • siekti, kad vyresnio amžiaus, neįgalūs asmenys kuo ilgiau gyventų savo

namuose, šeimose, bendruomenėje;

  • aprūpinti neįgalius, pagyvenusius asmenis bei neįgalius vaikus  techninėmis

pagalbos  priemonėmis; 

  • padėti šeimoms, patiriančiose socialinę riziką, įgyti naujų socialinio 

funkcionavimo įgūdžių, pagerinti tėvystės, motinystės  įgūdžius,  siekti, kad vaikas būtų saugus savo namuose;

  • užtikrinti socialinę pagalbą skurdžiai gyvenantiems asmenims;
    • užtikrinti socialinių paslaugų vienodą prieinamumą kaimo ir miesto žmonėms;
    • užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir jų įvairovę;
    • ugdyti socialinių darbuotojų kompetenciją.

Centras savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

Profesionalumas – būdami savo srities specialistais nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs, skatiname kūrybiškumą.

Atsakingumas – prisiimame visišką atsakomybę už savo darbą, teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Inovatyvumas – domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendint, esame dinamiški ir pasiruošę įvairiems pokyčiams.

Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.