Krizių centro tikslas – intensyvi krizių įveikimo pagalba asmeniui (šeimai).

Krizių centro veikla – socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikinas apgyvendinimas, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąją vieta.

Krizių centre paslaugos teikiamos:

  1. vaikams, kuriems Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatytas vaiko apsaugos poreikis, ir jo atstovas (-ai) pagal įstatymą, tėvas (-ai), kuris (kurie) nekelia pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, kiti šeimos vaikai, kuriems apsaugos poreikis nebuvo nustatytas, tačiau nėra galimybės užtikrinti tinkamą jų priežiūros ne krizių centre;
  2. socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;
  3. socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
  4. kitiems asmenims (pvz.: smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams ir kt.).

Krizių centre apgyvendinamos:

  • sunkumų patiriančios šeimos, turinčios vaikų;
  • sunkumų patiriantys vieniši tėvai ir jų vaikai;
  • besilaukiančios moterys;
  • vienišos mamos su mažamečiais vaikais (neturinčios socialinių įgūdžių);
  • negalią turintys tėvai su vaikais.

Socialinės priežiūros paslaugos organizuojamos ir teikiamos 24 val. per parą.

Krizių centro darbuotojo kontaktai:

Vaiva Sukavičienė, socialinė darbuotoja, mob. tel. (+370) 64790143,

el. p. vaiva.sukaviciene@zarasuspc.lt