2024 m.  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketv. suma (Eur) II ketv. suma (Eur) III ketv. suma (Eur) IV ketv. suma (Eur)
1.  Vadovas 1 3083,39      
2. Vadovo pavaduotojas 1 2928,06      
3. Specialistai 20 2199,26      
4. Kvalifikuoti darbuotojai 30 1405,75