Šeimos paramos tarnyba

Šeimos paramos tarnyba – organizuoja ir teikia socialines paslaugas Zarasų rajone gyvenančioms sunkumus patiriančioms šeimoms, jų vaikams. Tarnyba apjungia atvejo vadybininkus, socialinius darbuotojus darbui su šeimomis, individualios priežiūros darbuotojus.

Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

Atvejo vadybininkų kontaktai:

 Inga Vasiliauskienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė,

mob. tel. (+370) 6 71 30836, el. p. inga.vasilaiuskiene@zarasuspc.lt

Erika Ilčiukienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė,

mob. tel. (+370) 671 31184, el. p. erika.ilciukiene@zarasuspc.lt

Jūratė Eigėlienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė,

mob. tel. (+370) 671 31219, el. p. jurate.eigeliene@zarasuspc.lt

Laura Adamonienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė,

mob. tel. (+370) 603 22 159 , el.p. laura.adamoniene@zarasuspc.lt

Violeta Chažauskienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė,

mob. tel. (+370 647 90 141), el. p. violeta.chazauskiene@zarasuspc.lt

Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis tikslas – įgalinti šeimą spręsti tarpusavio santykius ir emocines problemas, didinti šeimų savarankiškumą, dirbti ne dėl žmonių, kuriems reikia padėti, bet su jais.

Socialinė priežiūra šeimoms – tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančioms šeimoms, turinčioms vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Socialinių darbuotojų, dirbančių  su šeimomis kontaktai:

Violeta Šarkaitė, socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis (Zarasų miesto seniūnija),

mob. tel. (+370) 671 30802, el. p. violeta.sarkaite@zarasuspc.lt

Miglė Gudelienė, socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis (Zarasų miesto seniūnija),

mob. tel. (+370) 671 30754, el. p. migle.gudeliene@zarasuspc.lt

Inga Vadišienė, socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis (Zarasų seniūnija),

mob.tel. (+370) 671 30769, el. p. inga.vadisiene@zarasuspc.lt

Aliona Kolesnikovienė, socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis (Degučių Antalieptės, Dusetų seniūnijos), mob. tel. (+370) 671 31056, el. p. aliona.kolesnokoviene@zarasuspc.lt

Svetlana Šileikienė, socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis (Turmanto seniūnija),

mob.tel. (+370) 671 31069,  el. p. svetlana.sileikiene@zarsuspc.lt

Aldona Sadelskienė, socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis (Antazavės seniūnija),

mob. tel. (+370) 61227921, el. p. aldona.sadelskiene@zarasuspc.lt

Nijolė Plučienė, socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis (Suvieko seniūnija),

mob. tel. (+370) 6470 90149, el. p. nijole.pluciene@zarasuspc.lt

Artūras Čižikas, socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis (Zarasų miesto seniūnija),

mob. tel. (+370) 647 90146, el. p. arturas.cizikas@zarasuspc.lt

Šeimoms, patiriančioms sunkumų, ir auginančioms vaikus iki 24 mėn. amžiaus arba vaikus su negalia iki 36 mėn. amžiaus arba asmenų su negalia šeimoms, auginančioms vaikus, pagalbą teikia ir individualios priežiūros darbuotojai.