ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ Iv KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIAI FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 M. III KETV. MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ III KETVIRČIO VALSTYBĖS LĖŠŲ ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ II KETVIRČIO VALSTYBĖS LĖŠŲ ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2023 METŲ I KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KET. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KET. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KET. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KET. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KETV. MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ IV KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. III KET. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. III KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ III KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. II KET. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. II KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. I KETV. ATASKAITOS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. I KET. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. I KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PATIKSLINTĄ 2021 M. IV KETV. MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA