Zarasų rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai dalyvavo Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

Nuo 2024 m. sausio 1 dienos Lietuvoje įsigaliojus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimams, priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, visų pirma bus atsižvelgiama į vaiko prigimtinę teisę augti biologinėje šeimoje ir išsaugoti giminystės ryšius. Pagrindinis dėmesys skiriamas šeimų stiprinimui ir visų reikalingų pagalbos priemonių ir paslaugų teikimui.
Vienas iš pagalbos būdų sunkumus patiriančioms šeimoms, yra paslaugos, kurias šeima gauna apsigyvenusi krizių centre. Lietuvoje šiuo metu veikia 66 krizių centrai, juose pagalba teikiama šeimoms su vaikais, besilaukiančioms ar pagimdžiusioms moterims, ypač nepilnametėms, smurtą patyrusiems asmenims, prekybos žmonėmis aukoms, gyvenamąją vietą praradusiems ir kitiems krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir pan. Kai kurie krizių centrai turi ilgametę darbo patirtį, o kai kurie skaičiuoja savo pirmus žingsnius. Svarbu žinoti, kokios šiandienos šių įstaigų aktualijos, su kokiais iššūkiais susiduria juose dirbantys specialistai teikdami pagalbą sunkumus patiriančiai šeimai įvairiose Lietuvos savivaldybėse.

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai 2024 m. kovo 14 d. dalyvavo Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Krizių centrų, teikiančių pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms, realijos, iššūkiai ir tendencijos“, organizuotoje Utenos kolegijos.

Konferencijos metu socialinio darbo  praktikai  dalijosi savo patirtimi ir įžvalgomis apie krizių centrų, teikiančių pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms veiklos kryptis, darbo metodus, gerąsias patirtis bei kylančius iššūkius.