KVIEČIAME Į MOKYMUS PAGAL PAGRINDINĘ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ), BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ, ĮTĖVIŲ, BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KONSULTAVIMO PROGRAMĄ

2022 m. gegužės 19 d. 13 val. kviečiame visus besidominančius globa ar įvaikinimu į mokymus pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.
Mokymai sudaryti iš 7 užsiėmimų:
1. Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą.
2. Atvirumas ir bendradarbiavimas.
3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
4. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
6. Globojamų vaikų traumos ir krizės.
7. Pasirengimas pokyčiams.

Mokymų dalyviai:
1. asmenys, ketinantys įvaikinti vaiką,
2. asmenys, ketinantys globoti (rūpintis) vaiką.