KVIEČIAME Į MOKYMUS PAGAL ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ RENGIMO VAIKO GLOBAI PROGRAMĄ

Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:

1. Įvadas į Artimųjų giminaičių rengimo programą.
2. Vaiko raidos poreikiai.
3. Prieraišumas.
4. Netektys.
5. Ryšių su biologine šeima palaikymas.
6. Auklėjimas.
Mokymų dalyviai: asmenys, susiję artimais giminystės ryšiais su norimu globoti (rūpintis) vaiku.