INFORMACIJA ASMENIMS IR JŲ ARTIMIESIEMS, NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES

INFORMACIJA ASMENIMS IR JŲ ARTIMIESIEMS, NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES

Zarasų rajono Socialinių paslaugų centras Zarasų rajono gyventojus nuo 2006 m. aprūpina kompensacine technika. Asmenys yra aprūpinami neįgaliųjų vežimėliais (universalaus tipo, palydovo), vaikščiojimo lazdelėmis, vaikščiojimo rėmais, vaikštynėmis, alkūniniais bei pažastiniais ramentais, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, naktipuodžio kėdutėmis, paaukštintomis tualeto sėdynėmis, čiužiniais praguloms išvengti, automatiškai reguliuojamomis lovomis. 

Teisę įsigyti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikos nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

 1. Asmenims per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 2. Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiui;
 3. Asmenims po ūmių traumų ar sužeidimų, su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, kurie bėgant laikui nepasikeis ( kol neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas)

Asmenys, norintys gauti TPP, turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę;
 2. Prašymą gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą;
 3. Išrašą iš medicininių dokumentų ( forma NR. 027/a). Išrašas galioja 12 mėn. nuo jo išdavimo dienos;
 4. Neįgaliojo pažymėjimas;
 5. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 6. Leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (užsieniečiams);
 7. Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą (asmenims, kuriems gydytojo sprendimu yra būtina skirti lovos staliuką, automatiškai reguliuojamą lovą ir priemones praguloms išvengti.

Kitos TPP skyrimo sąlygos:

 1. TPP perduodama, pasirašant vieną ar kelias sutartis, kurios įpareigoja asmenis, grąžinti TPP, kai asmeniui jos nebus reikalingos;
 2. TPP klientai aprūpinami nemokamai, eilės tvarka.

Asmuo aprūpinamas automatiškai reguliuojamomis lovomis vieną kartą per 15 metų. Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą lovą sumoka į Vilniaus Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (toliau TPNC) atsiskaitomąją

             TPP FIKSUOTA ĮMOKA/EUR UŽ PAKARTOTINAI IŠDUOTĄ TPP
Už naują automatiškai reguliuojamą lovą                           72               35

Asmuo turi atnešti originalų mokėjimo pavedimą su banko darbuotojo parašu.

Grąžinus automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo išdavimo asmeniui dienos, grąžinama asmeniui ar jo paveldėtojams, ar asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį fiksuota įmoka (už naują – 29€, už pakartotinai išduotą – 15€). Grąžinus automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau nei 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.

Asmenys aprūpinami naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku vieną kartą per 6 metus. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro siūlomą TPP, sumoka į Vilniaus TPNC atsiskaitomą sąskaitą:

 1. Naktipuodžio kėdutė nauja – 6€
 2. Naktipiodžio kėdutė naudota – 3€
 3. Vaikštynė su staliuku nauja – 9€
 4. Vaikštynė su staliuku naudota – 5€

Grąžinus šias priemones įmoka asmeniui negrąžinama.

TPP grąžinimas:

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP.

Grąžinus vaikštynę su staliukų įmoka asmeniui negrąžinama.