Užimtumo didinimo programa

Užimtumo didinimo programos tikslas –  siekti neturinčius darbo, besirengiančius darbo rinkai asmenis integruoti į darbo rinką, mažinti gyventojų socialinę atskirtį, palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje, teikiant motyvavimo paslaugas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims.

Užimtumo didinimo programos uždaviniai:

  • skatinti Zarasų rajono gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje;
  • mažinti socialinę įtampą, atskirtį tarp bendruomenės narių;
  • didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms;
  • suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius;
  • padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
  • vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką.

Programos dalyviai: piniginės socialinės paramos gavėjai, grįžusieji iš laisvės atėmimo vietų,   priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, asmenys patiriantys socialinę riziką, vyresni nei 40 metų, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Užimtumo didinimo programos dalyviams teikiamos nemokamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palydėjimo. Kompleksinės paslaugos: psichologo, priklausomybių konsultanto konsultacijos, teisinė pagalba įsiskolinimų turintiems klientams, pavėžėjimo, kitos individualiai parinktos paslaugos.

Kontaktai:

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras, Malūno g. 2, LT- 32129 III a. 309 kab.

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė  Renata Veličkienė

Tel. +37067130827

El.p. renata.velickiene@gmail.com