ORGANIZUOJAMI MOKYMAI PAGAL ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ PROGRAMĄ

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys 2023 m. sausio 26 d. 14 val.  pradeda vykdyti  mokymus pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą. Mokymų metu būsimieji vaikų globėjai (rūpintojai) – artimieji be tėvų globos likusių nepilnamečių giminaičiai gaus žinių apie vaiko raidos poreikius, prieraišumą, netektis, ryšių su biologine šeima palaikymą, bei vaikų auklėjimą. Asmenys išklausys mokymus šiomis temomis:

  1. Įvadas į artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.
  2. Vaiko raidos poreikiai
  3. Prieraišumas
  4. Netektys
  5. Ryšių su biologine šeima palaikymas
  6. Auklėjimas

Mokymai vyks, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro patalpose, adresu Malūno g. 2, Zarasai. Mokymai rengiami vadovaujantis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. BV-16 „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“

Tarnybos atestuotas asmuo Asta Karosienė