KVIEČIAME TAPTI NUOLATINIAIS GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS)

Nuolatinė globa steigiama vaikui, kai jo biologiniai tėvai nesugeba tenkinti vaiko poreikių ir užtikrinti jo normalaus vystymosi. Nustatant nuolatinę globą yra vertinamos tokios tėvų pastangos kaip gebėjimas pasirūpinti šeima, gydymas nuo priklausomybių, buitinių sąlygų gerinimas, tėvystės ir socialinių įgūdžių kaita ir pan. Kai vaiko biologinių tėvų elgesyje, gyvenimo būde neįžvelgiama jokios pozityvios kaitos yra steigiama nuolatinė globa. Nuolatinės globos tikslas yra užtikrinti vaikui saugią aplinką, kurioje būtų tenkinami jo pagrindiniai poreikiai ir jis jaustųsi saugus. Dažniausiai nuolatinė globa vykdoma tiek laiko, kol ji baigiasi pagal įstatymą.

Nuolatinė globa steigiama teismo nutartimi. Teismo sprendime apibrėžiama tėvų valdžia (vaiko atžvilgiu), nustatomas vaiko globėjas ir vaiko gyvenamoji vieta, skiriamas vaiko turto administratorius. Taip pat teismo sprendime yra nustatomas terminuotas arba neterminuotas tėvų valdžios apribojimas bei tėvų prievolė finansiškai prisidėti prie vaiko išlaikymo.

Nuolatinės globos atveju vaiko tėvai taip pat gali susigrąžinti vaiką į savo šeimą. Apie tokias galimybes sprendžia teismas.

Fiziniai asmenys, norintys tapti nuolatiniais vaiko globėjais, jeigu jie nėra vaiko artimi giminaičiai, privalo baigti pagrindinius GIMK mokymus bei gauti teigiamą vertinimo išvadą apie jų pasirengimą tapti globėjais.