KEITĖSI IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS

Norime atkreipti dėmesį, kad pagal Išmokų vaikams įstatymą pratęstas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas. Pratęsiamas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai, globos centrui, jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimoje, šeimynoje ar globos centre, kuriuose jam buvo nustatyta globa (rūpyba), ir jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai. Tokiais atvejais, buvęs globėjas (rūpintojas) (nepriklausomai nuo to, ar vaiko globa (rūpyba) pasibaigė iki Įstatymo Nr. XIV 720 įsigaliojimo ar vaiko globa (rūpyba) pasibaigs po Įstatymo Nr. XIV-720 įsigaliojimo) dėl globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo nuo 2022 m. sausio 1 d. turi pateikti prašymą gauti išmoką bei laisvos formos rašytinį buvusio globotinio (rūpintinio) patvirtinimą, kad pasibaigus globai dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, jis yra likęs gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (patvirtinime turi būti nurodyti buvusio globotinio (rūpintinio) ir buvusio globėjo (rūpintojo) duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, data, iki kada asmuo gyvens pas buvusį globėją (rūpintoją) ir bus jo išlaikomas ir patvirtinimas, kad asmuo įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per mėnesį nuo aplinkybių, turinčių įtakos išmokos mokėjimui, pasikeitimo dienos apie pasikeitusias aplinkybes – kad asmuo nebegyvena pas buvusį globėją (rūpintoją) ir nėra jo išlaikomas, apie nutrauktą mokymąsi ir pan.)Informacinis šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/…/ff4acce2582111ecacf0d54306d0ca27

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *