ATMINTINĖ APIE JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ APRŪPINIMĄ IŠ CENTRO

KAS GALI GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

Teisę gauti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones turi asmenys, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir:

• kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

• kuriems nustatytas darbingumo lygis;

• kurie sukakę senatvės pensijos amžių;

• kurie yra po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis jiems dar nenustatytas, tarp jų, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis.

 

            KAS GALI NUSTATYTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS POREIKĮ

Išvadą dėl techninės pagalbos priemonių pateikia:

• Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar ergoterapeutas arba

• Asmenį gydantis gydytojas, šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys

• Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narys

• Paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikiančios komandos narys

 

 

Šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys, arba asmenį gydantis gydytojas, arba ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narys, arba paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikiančios komandos narys konsultuodamas asmenį gydymo procese E025 formoje pažymi apie šių judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį:

• Vežimėlio, išskyrus elektrinio;

• Persikėlimo priemonių (slankiojo kilimėlio, keliamųjų diržų ar keliamosios sėdynės)*;

• Sėdimųjų baldų (kėdutės vaikui; darbo kėdutės);

• Ramentų;

• Vaikštynės;

• Tualeto reikmenų (naktipuodžio kėdučių, paaukštintų tualeto sėdynių)*;

• Lovos staliuko*;

• Lovos*;

• Čiužinio praguloms išvengti**.

*Išvada dėl slankiojo kilimėlio, keliamųjų diržų, naktipuodžio kėdutės, lovos, lovos staliuko pateikiama, jei asmeniui yra nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis;

**Išvada dėl čiužinio praguloms išvengti pateikiama, jei asmeniui yra nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis ar yra sutrikimai dėl kitų ligų.

 

Medicinos dokumentų pateikti nereikia įsigyjant šias judėjimo techninės pagalbos priemones:

• vežimėlyje sėdinčio asmens tvirtinimo sistemas;

• sustiprintas ir paprastas padangas su kameromis;

• bateriją;

• vežimėlio dalis ir detales;

• slankiąją lentą;

• slankųjį kilimėlį ar vartymo paklodę – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;

• prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemones;

• sėdimųjų baldų dalis ir detales;

• lovą ir lovos staliuką – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;

• lovos dalis ir detales;

• keliamąjį diržą ar jų komplektą – esant judėjimo funkcijų sutrikimams arba nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;

• vaikščiojimo lazdeles;

• vaikščiojimo priemonių priedus, dalis ir detales;

• naktipuodžio kėdutę – esant judėjimo funkcijų sutrikimams arba nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;

• čiužinį praguloms išvengti – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;

• pasėstą praguloms išvengti;

• čiužinio praguloms išvengti užvalkalą;

• stovėjimo atramos dalis ir detales.

 

                                                                  SVARBU!

Medicinos dokumentai reikalingi, kai:

• asmuo kreipiantis pirmą kartą;

• asmuo dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių skyrimo kreipiasi po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis jam dar nenustatytas;

• pasikeičia asmens antropometriniai duomenys ir (ar) medicininiai poreikiai;

• asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tos pačios priemonės skyrimo, praėjus daugiau kaip 10 metų nuo paskutinio kreipimosi.

 

SVARBU! Klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose E025, E003 ir E027 turi būti nurodyta:

• Asmens, kuriam reikalinga judėjimo techninės pagalbos priemonė, vardas, pavardė, gimimo data;

• Judėjimo funkcijų sutrikimai (pvz. negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė);

• Techninės pagalbos priemonė (-ės), kuri (-ios) skiriama (-os), pavyzdžiui, vežimėlis, ramentai, tualeto reikmenys;

• Ar asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų ar slaugos paslaugų namuose poreikis.

 

                  TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS GAVIMO TVARKA

1.                                                           PRAŠYMO PATEIKIMAS
Norėdamas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę, turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir pateikti reikalingus dokumentus. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu

 

2.                ASMENS APRŪPINIMAS CENTRO TERITORINIAME PADALINYJE:
• įvertinamas pateiktas prašymas ir pridedami dokumentai (pensininko pažymėjimas, neįgaliojo pažymėjimas),

• kartu su asmeniu ar asmens atstovu aptariami asmens judėjimo funkciniai sutrikimai,

• priimamas sprendimas dėl priemonės skyrimo,

• parenkama judėjimo techninės pagalbos priemonė atitinkanti asmens individualius poreikius,

• apmokoma ja naudotis,

• sudaroma nustatytos formos Asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemone sutartis ir perduodama laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis techninė pagalbos priemonė.

• jei priemonės Centre nėra, suteikiama informacija apie reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes.

 

3.                                                        GRĄŽINIMAS
Kai sutartyje pažymėtos priemonės yra grąžinamos ir jos tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, jos švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, turi būti grąžinamos Centrui.

                                                                SVARBU!

1. Automatiškai reguliuojamą lovą galima gauti tik tuo atveju, jei Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos, ar slaugos paslaugų namuose poreikis.

2. Čiužinį praguloms išvengti, jei Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos, ar slaugos paslaugų namuose poreikis; yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl: galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų, esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagų apykaitos ligų, besireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligų; kraujo ir kraujodaros organų ligų

 

                                                     SVARBU!

Nuo 2023 m. liepos 1 dienos keičiasi TPP įmokos

TPP pavadinimas Įmoka Eur

 

Grąžinamos įmokos dalis  GRĄŽINIMAS
Automatiškai reguliuojama lova (nauja)

 

100 Eur

 

40 Eur (kai asmuo grąžina praėjus ne daugiau kaip 12mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos)

 

 
Automatiškai reguliuojama lova (pakartotinai

išduodama)

 

50 Eur

 

20 Eur (kai asmuo grąžina praėjus ne daugiau kaip 12

mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos)

 

 
Naktipuodžio kėdutė

 

20 Eur

 

           –    NEREIKIA
Vaikštynė su staliuku (nauja)

 

20 Eur

 

           –  
Vaikštynė su staliuku (pakartotinai išduodama) 10 Eur

 

          –